December 20, 2010
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Constructing a New World
UMAS University Hospital, Malmö 2010 Sweden
Material: Marmorino paintings and vinyl on elevator doors, 7 floors
Photo: Terje Östling

Jacon Dahlgren har gjort en utsmyckning som täcker stora delar av sjukhusets nybyggda delar. Verkets titel; ”Constructing a new world” anspelar på att verkets olika bilder är former hämtade från naturen och konsthistorien, dessa former har sedan genomgått en slags förvandling. De har blivit konstruktivistiska i sitt uttryck. Dahlgren har alltså konstruerat en formvärld som är sammanhängande trots variationen i förlagorna. Träden är förenklade. Ett gråtande ögonpar är egentligen bara cirklar. Hissdörrar och väggar har blivit abstrakta pausfåglar. Verkets olika delar blir till en stor installation.
Utsmyckningen innehåller också sjuttio grafiska blad och bland dessa finns bilder som sedan återkommer i ny skala på hissdörrar och väggar.
De abstrakta bilderna samspelar med de föreställande bilderna. När motiven plockas isär finns enkla geometriska byggdelar kvar. Utsmyckningens färgskala är positivt laddad. Det är klara färger som skänker sjukhuset glada visuella utrymmen. Formerna kan berätta en historia om den abstrakta konsttraditionen, eller, helt enkelt vara en enkel bildvärld som är lätt att identifiera. Det är en utsmyckning som förenar olika delar av sjukhuset. ”Constructing a new world” är en slags permanent formmässig tipspromenad. De olika stationerna utvecklas steg för steg och kommunicerar med varandra. En rosa pratbubbla omsluter en hel hiss, och berättar således om hissens innehåll. Ett plocke pinn-mönster är utspritt över en annan hiss – som att en monokrom, svart målning kastats mot väggen, splittrats och sedan bildat detta mönster. Dahlgrens bildvärld är både kontrollerad och fri. Alla kan konstruera sin egen berättelse genom hans formexperiment. Trädets förvandling från natur till geometrisk konstruktion gör det inte mindre fantasieggande. Alla som betraktar utsmyckningen är inbjudna till Jacob Dahlgrens bildvärld.